Zoek
Sluit dit zoekvak.

Dankwoord

Wat een jaar, wat een rollercoaster.

Ik wens elk van jullie die een steentje heeft bijgedragen tot het welslagen van dit Kiwanisjaar te danken.

Ik houd de allerbeste herinneringen aan de vele Divisie vergaderingen en mijn Clubbezoeken, waar de slogan “FRIENDSHIP THROUGH SERVICE” geen ijdel begrip zijn.

Iedereen die zaterdagvoormiddag aanwezig was te Roeselare was er getuige van hoe het in ons District het afgelopen jaar bruiste van activiteiten. De creativiteit van Kiwaniërs is grenzeloos.

 

Het Districtsbestuur poogde daar ook een steentje toe bij te dragen door vooral in te zetten op ondersteunende elementen die het de Clubs moeten makkelijker maken.

Naast de nieuwe website, het vernieuwende economaat, de ondersteuning van Clubactiviteiten door ons communicatieteam, het verschijnen van een eerste interactief magazine en een steeds groeiende uitleendienst voor visibiliteitsmateriaal komt er binnen enkele weken een volledig vernieuwde DOL 2.0 die het onderling communiceren zowel moderner als eenvoudiger moet maken.

We hebben zeer veel bereikt met ‘Friendship through Service’ en hebben grote sprongen gemaakt die ons op de goede weg brengen om nog betere resultaten op te tekenen met onze sociale werken.

De eerste jongerenclub is een feit, ik hoop dat er nog velen gaan volgen. Want dat is noodzakelijk om in de toekomst als organisatie te overleven en te groeien.

Alhoewel KIWANIS reeds heel veel heeft betekend voor zovelen, is er nog enorm veel werk aan de winkel om behoeftige kinderen te helpen. 

Nieuwe ideeën om aan fondsenwerving te doen zijn hard nodig en ik hoop dat de vele voorbeelden die werden getoond op het congres ook inspirerend zullen werken.

We moeten out of the box durven denken.

Het orgelpunt van mijn Kiwanisjaar was uiteraard het Congres te Roeselare op 16 september.

Voor wie er niet bij was kan ik hier nog eens informeren dat Koen Wouters er aankondigde dat CLOUSEAU in de maanden Februari – Maart 3 concerten wil geven voor KIWANIS. De voorwaarden lees je onderaan deze nieuwsbrief. Ik wens tot slot mijn ganse Bestuur, en in het bijzonder Fabienne en Georges, te bedanken voor hun onvermoeibare inzet en steun in het afgelopen jaar.

Een bijzondere vermelding gaat naar Luc De Vylder, de graphicus die de lay out van alle mailings verzorgde, en ook de filmpjes monteerde.

Ons  jaar zit er ver op, ik wens de volgende ploeg een goede vaart.

En onthoud boven alles: FRIENDSHIP THROUGH SERVICE

LEVE KIWANIS, Serving the children of the world

 

Miguel Stevens, Gouverneur District Belgium-Luxembourg 2022-2023

Clouseau in ‘t midden. 3 concerten ten voordele van het Kinderrevalidatiecentrum UZ Gent én Kiwanis

Het gaat om zeer exclusieve concerten voor maximum 300 personen waar enkel Koen en Chris Wouters zonder orkest een optreden geven in een gezellige sfeer.

Dit optreden moet kaderen in een totaalconcept van een avondvullend programma (maaltijd – optreden – feest) dat uiteraard vooral tot doel heeft fondsen te verzamelen.

Een contractueel deel van deze fondsen moet gaan naar het Kinderrevalidatiecentrum van de Universiteit Gent, en een deel kan gaan naar een specifiek eigen project van de organiserende Club(s).

 

Elke club, meerdere clubs samen of zelfs een Divisie kunnen een voorstel indienen vóór 1 november 2023 bij miguel.stevens@kiwanis.be om dergelijk concert te organiseren.

Uit de voorstellen zal ik samen met het management van CLOUSEAU er 3 uitkiezen, en dit op basis van volgende gegevens:

• Locatie en datum
• Technische organisatie van het concert (professioneel podium, belichting en geluidsinstallatie zijn een vereiste)
• Financieel plan en verwacht aantal toeschouwers
• Sociaal project van de organiserende Club(s)
• Concept en Totaal programma

De gekozen Club(s) zullen dan een contract afsluiten met het Management van Clouseau.


Voor meer concrete informatie:  miguel.stevens@kiwanis.be

Contact to Listing Owner

Captcha Code