Search
Close this search box.

Playground construction

Kiwanis clubs helpen Centrum voor ontwikkelingsstoornissen bij aanleg speeltuin en aangepaste ruimtes voor jonge kinderen

Serviceclubs Kiwanis Holsbeek, Artemis Leuven en Kortenberg brachten 12.000 euro bijeen om COS, het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen in Leuven, te steunen. Het COS zal met deze gift de wacht- en onderzoeksruimten, in het voormalig Kartuizerklooster te Leuven, kindvriendelijker inrichten en een buitenspeeltuintje aanleggen.

De Kiwanisclubs van Holsbeek, Leuven en Kortenberg zijn een groep gemotiveerde mensen die zich inzetten voor kwetsbare kinderen en jongeren. Samen steunen ze dit jaar het COS. Dit centrum onderzoekt jaarlijks ruim duizend kinderen tussen 0 en 7 jaar, met een vermoeden van of risico op een ontwikkelingsvertraging of –stoornis. Het  multidisciplinair team brengt, via gespecialiseerde onderzoeken, de mogelijkheden en beperkingen van het kind in kaart. 

Het team, o.l.v. prof.dr. Els Ortibus, kinderneuroloog en revalidatiearts,  bestaat uit kinderartsen, kinderneurologen, orthopedagogen, psychologen, logopedisten, kinesisten, een sociaal assistente en secretariaatsmedewerkers. De multidisciplinaire aanpak helpt ouders die zich zorgen maken om de ontwikkeling van hun kind, maar niet weten tot welke specialist ze zich kunnen richten. Meestal is er onderzoek op verschillende domeinen nodig om de  juiste diagnose te stellen.  Dat kan nu allemaal op één locatie.

Samen met de ouders zoekt het COS naar het meest passende zorgtraject. De ouders zijn actief betrokken en kunnen alle onderzoeken mee volgen. Het COS kan ook observaties plannen in de vertrouwde leefomgeving van het kind (klas, opvang, thuis). Kinderen met centraal visuele inperking, ernstige epilepsie en/of een meervoudige beperking, krijgen advies tot het einde van de lagere school.

Het centrum verhuisde recent naar het voormalig Kartuizerklooster, samen met de Dienst Jeugdgezondheidszorg,  Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, Pleegzorg Vlaanderen, Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging Jeugdgezondheidszorg en Leuven Child and Youth Institute. Het gerenoveerde Kartuizerklooster is omgedoopt tot “de KartHuis” en ligt op de  Tervuursevest 242c in Leuven.

Foto: Overhandiging van de cheque van 12.000 euro door afgevaardigden van de drie Kiwanis-clubs aan de vertegenwoordigers van het COS.

Kiwanisclubs zetten zich wereldwijd in voor kwetsbare kinderen en jongeren. Ze organiseren jaarlijks activiteiten waarvan de opbrengst integraal gaat naar organisaties die bijdragen aan het welzijn van  kinderen met fysieke, sociale of mentale beperkingen. Vrijwilligers zijn nog steeds welkom

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent posts

Contact to Listing Owner

Captcha Code